03.04.1998. - Ustanovitev Društva Frankolovskih žrtev

Ustanovitev Društva Frankolovskih žrtev 03.04.1998, ki so jih
Nemci 12.02.1945. obesili na jablane Tesno pri Stranicah.
Prisotni iz ZB NOB Ormož:
     - predsednik Martin Kramar
     - člana: Zemljič Milivoj in Zemljič Štefka
 
16.08.2016. - Ustanovitev društva Frankolovskih žrtev - 1
 
16.08.2016. - Ustanovitev društva Frankolovskih žrtev - 2