ORMOŽ V ČASU II. SVETOVNE VOJNE

Prispevek pripravil: Tone Luskovič

ORMOŽ V ČASU II - 1

                                                               2.

ORMOŽ V ČASU II - 2

                                                                          3.

ORMOŽ V ČASU II - 3

                                                                     4.

ORMOŽ V ČASU II - 4

                                                                        5.

ORMOŽ V ČASU II - 5

                                                                         6.

ORMOŽ V ČASU II - 6

                                                                       7.

ORMOŽ V ČASU II - 7

                                                                       8.

ORMOŽ V ČASU II - 8

                                                                             9.

ORMOŽ V ČASU II8-popravek

                                                                       10.

ORMOŽ V ČASU II - 10

                                                                            11.

ORMOŽ V ČASU II - 11

                                                                               12.

ORMOŽ V ČASU II - 12